۲۵ تیر ۱۴۰۳
لوگو بانک ملت
تامین سرمایه بانک ملت

صفحه اصلی » 

اوراق

اوراق مشارکت چیست؟ اوراق مشارکت به اوراق بهاداری گفته می‌شود که برای تامین بخشی از منابع مالی طرح‌ها/ پروژه‌ها منتشر می‌شود و در سررسید مشخصی...
تعریف اوراق مشارکت این اوراق برای مدت معینی به قیمت اسمی منتشر‌شده و به دارندگان آن در دوره‌های زمانی مشخص، سود معینی پرداخت می‌شود. از...
اوراق سلف ابزاری برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی است. این ابزار مالی بر مبنای قرارداد سلف منتشر می‌گردد. براساس این قرارداد، عرضه‌کننده مقدار...
صکوک چیست؟ یکی از روش‌های تامین مالی، تامین مالی از طریق ابزارهای مالی اسلامی یا صکوک است. صکوک از انواع اوراق بدهی است، ورقه صکوک...
در حال بارگذاری...